Nieuwsbrief ABS-Loket Nederland

[For the English version, see the ABS Focal Point website.]
[Voor de Engelse versie, zie de website van het ABS-Loket.]

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het ABS-Loket Nederland. Hier leest u het laatste nieuws over access and benefit-sharing (ABS) en het ABS-Loket Nederland. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kom meer te weten over verschillende aspecten van ABS.

In deze nieuwsbrief vindt u:

  • Bent u een gebruiker van genetische bronnen?
  • DECLARE of geen DECLARE: wanneer een zorgvuldigheidsverklaring?
  • Update: Veelgestelde vragen (FAQ).
  • Nieuwe en geüpdate onderdelen van de website.

Bent u een gebruiker van genetische bronnen?

Weet u niet zeker of u een gebruiker van genetische bronnen bent? Wanneer uw activiteiten met genetische bronnen vallen onder de definitie van gebruik, wordt u beschouwd als gebruiker van genetische bronnen.

Kort gezegd betekent gebruik van genetische bronnen het verrichten van onderzoek en ontwikkeling van de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische bronnen. Als u niet aan onderzoek of ontwikkeling doet, wordt u niet als gebruiker beschouwd.

Maar er zijn uitzonderingen in wat er binnen de EU ABS Verordening als gebruik gezien wordt. Wanneer een genetische bron bijvoorbeeld onder een gespecialiseerd internationaal ABS-instrument valt, valt dit buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening.

Om u te helpen bepalen of u een gebruiker bent, biedt onze nieuwe pagina richtlijnen over wat wel wordt beschouwd als gebruik van genetische bronnen onder de EU ABS Verordening en wat niet.

  Lees meer in 'Wanneer word ik als gebruiker beschouwd?'
 

DECLARE of geen DECLARE: wanneer een zorgvuldigheidsverklaring?

Als gebruiker van genetische bronnen neemt u passende zorgvuldigheid in acht. In een aantal gevallen dient u een verklaring in om aan te geven dat u aan deze verplichtingen voldoet, maar in andere situaties is dat niet nodig .

Het viel ons op dat het voor gebruikers van genetische bronnen niet altijd duidelijk is wanneer een zorgvuldigheidsverklaring ingediend wordt en wanneer dat niet nodig is. Er werden bijvoorbeeld verklaringen ingediend voor materiaal dat niet in het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening valt.

Zorgvuldigheidsverklaringen worden alleen ingediend indien het gebruik van genetische bronnen binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening valt en indien een van de volgende situaties van toepassing is: (1) er wordt externe financiering ontvangen voor onderzoek aan genetische bronnen, en (2) het eindstadium van de ontwikkeling van een product dat is ontwikkeld via het gebruik van genetische bronnen. Wanneer beide situaties van toepassing zijn, worden zorgvuldigheidsverklaringen in beide situaties ingediend.

In andere situaties, bijvoorbeeld bij onderzoek aan genetische bronnen zonder externe financiering en zonder het eindstadium van de ontwikkeling van een product, is het niet nodig om een zorgvuldigheidsverklaring in te dienen (maar mogelijk zijn andere verplichtingen van de EU ABS Verordening van toepassing).

  Lees meer in 'DECLARE of geen DECLARE'
 

Update: Veelgestelde vragen (FAQ)

De pagina Veelgestelde vragen (FAQ) op de website van het ABS-Loket is onlangs grootschalig aangepast. Naar aanleiding van jullie vragen en nieuwe informatie die wij ontvangen hebben, zijn bestaande pagina’s van de FAQ geüpdate en nieuwe pagina’s toegevoegd.

EU ABS Verordening is een volledig nieuw onderdeel dat relevante elementen van Verordening (EU) 511/2014 uitlicht. Het geeft meer informatie over wanneer gebruik van genetische bronnen binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening valt, wanneer u een gebruiker van genetische bronnen bent, welke gespecialiseerde internationale ABS-instrumenten erkend worden, en wanneer zorgvuldigheidsverklaringen worden ingediend.

Naleving en administratie bevat nu meer informatie over hoe u uw administratieve lasten kunt beperken terwijl u voldoet aan uw ABS-verplichtingen.

Informatie over de implementatie van ABS-regelgeving in Nederland is vanaf nu beschikbaar in Hoe wordt naleving in Nederland gecontroleerd en gehandhaafd?

Het Kader betreffende de paraatheid voor influenzapandemieën (PIP-Kader) is toegevoegd aan Welke regels gelden er voor toegang en verdeling van voordelen? en de pagina over het PIP-Kader.

Belangrijke termen is geüpdate en bevat nu de definities van ‘land van levering’, ‘land van oorsprong’ en ‘zorgvuldigheidsverklaringen’.

Kunt u uw vraag niet vinden in de FAQ? Neem contact op met het ABS-Loket Nederland.

  Lees de FAQ
 

Nieuwe en geüpdate onderdelen van de website

  FAQ: EU ABS Verordening
 
  FAQ: Wanneer word ik als gebruiker beschouwd?
 
  Internationale instrumenten: PIP-Kader
 
Afmelden | Privacy verklaring